Beroepsonderwijs

Praktijk Het Pakhuys is ook een officiële onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs en professionals. Hieronder valt ook het geven van supervisie. Supervisie is één manier waarop wij professionals al jaren lang heel adequaat en precies op maat begeleiden, maar er zijn natuurlijk meer manieren waarop je mensen kan bijscholen.

Al onze trajecten voor bijscholing of coaching bestaat uit maatwerk. Dit zorgt er niet alleen voor dat u krijgt wat u nodig heeft; (niets meer, niets minder) maar het zorgt er ook voor dat het zo efficiënt mogelijk ingepast kan worden binnen uw werksituatie.

 

Wist u dat Het pakhuys ook (integraal) werkzaam is binnen het (beroeps) onderwijs?


Het Pakhuys begeleid al jaren mensen uit en in het onderwijs. Wij kunnen zowel de jongeren/kinderen als de professionals die werkzaam zijn op een school begeleiden. Soms is het gewenst om het ook helemaal integraal aan te pakken. Met andere woorden, min of meer tegelijkertijd (dus zoals het ook daadwerkelijk dagelijks er aan toegaat!). Het unieke van onze aanpak, is dat je op een brede laagdrempelige wijze, veel actuele en onderliggende problemen die op een school spelen en ook in de klas zich vaak afspelen "op maat en direct" kan begeleiden en adresseren. Door zo'n integrale praktische aanpak wordt het voor de mensen op de werkvloer direct heel tastbaar hoe om te gaan met zaken die hun lessen verstoren, of om te gaan met de problematiek die zij in hun dagelijkse leven, o.a. op hun eigen werkvloer, tegenkomen; maar vaak niet weten hoe dat praktisch te integreren in hun dagelijkse werk.

  • Wij kunnen professionals in het onderwijs de tools bieden, om (ook zelf weer) beter te gaan functioneren.
  • Wij kunnen kids beter met hun eigen problemen om leren gaan.
  • Gewoon samen werken in uw klas.
  • Eventueel trainingen voor speciale doelgroepen of thematiek?
  • Het Pakhuys bied een kleinschalige (niet-top-down) aanpak, waardoor de positieve effecten vaak langduriger van aard is.

Het begeleiden van volwassenen, relaties, gezinnen, jongeren en kinderen (vanaf 4 jaar) & professionals.