Supervisie

Supervisie is een uitgebreide vorm van begeleidingskunde, waarbij u geholpen en begeleid wordt met uw eigen individuele (onderliggende) processen én kwaliteiten, maar waar ook gekeken wordt naar de processen binnen uw professie en uw vak. Supervisie is een vorm van onderwijs, welke leidt tot meer (verdiepend en objectief) inzicht van situaties en uw eigen kunde. Er ontstaat meer samenhang binnen alle processen, waardoor je ook beter en makkelijker zal gaan functioneren.

"Supervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering die niet alleen meer enkel door artsen, hulpverleners of ggz medewerkers wordt gebruikt. De vorm en specifieke aanpak waarbij de persoon, de groep of team centraal staat is zeer gewild en wordt steeds vaker ingezet door werkgevers".

Het Pakhuys staat graag voor een persoonlijke-, laagdrempelige- en directe aanpak !

Individuele supervisie (of supervisie van kleinere groepjes) wordt bij ons in Praktijk Het Pakhuys gegeven. Supervisie op locaties is ook altijd heel goed mogelijk. Soms is het wenselijk om binnen het leertraject te combineren met observaties op uw werk, of supervisie-consulten op het werk zelf. Alle variaties zijn mogelijk. Zowel voor u, als voor ons is het belangrijk (maar ook het fijnst), om ons te mogen richten op wat u echt (nu) nodig heeft; vandaar dat wij altijd graag uitgaan van echt maatwerk, en dus geen standaard aanbod hebben.

Voor wie?

 • (psycho)therapeuten en GGZ medewerkers
 • artsen, specialisten, en andere zorg- of hulpverleners
 • politie, brandweer, ambulance personeel of personen die werkzaam zijn in de krijgsmacht.
 • personen die werkzaam zijn in het onderwijs, zoals leerkrachten, IB-ers, mentoren, personen werkzaam in zorgteams etc.
 • personen die veel met kinderen en jongeren werken.
 • voor scholen in het basisonderwijs, middelbaar (beroeps)onderwijs, hoger onderwijs zoals HBO+ of WO.
 • managers, directeuren, ZZP-ers en personen werkzaam in MKB.
 • studenten of (jong) volwassenen die vastlopen binnen hun studie of het werk en zichzelf verder willen doorontwikkelen.

English speaking clients can receive supervison en coaching in their own language.
For extra information about supervision: supervision-and-coaching-netherlands

Door Wie?

Joke Soesbergen is de supervisor van Praktijk Het Pakhuys.
Zij is lid van de LVSC. Registratienummer: S12180H
https://www.lvsc.eu/users/joke-soesbergen

 Extra uitleg:

 • Supervisie kan een goede "op maat" bijdrage leveren aan het doorontwikkelen van jezelf als mens en het lekker in je vel gaan steken als professional.
 • Supervisie is een laagdrempelige vorm van onderwijs, welke vaak tijdens het volgen van bepaalde beroepsopleidingen verplicht gesteld wordt. Maar steeds vaker wordt ook na het voltooien van beroepsopleidingen, (wederom) gebruik gemaakt van supervisie, om zodoende zichzelf als professional "te blijven ontwikkelen".
 • Ook wordt supervisie vaak ingezet (veelal vanuit de werkgever) om objectief en op een onafhankelijke wijze intensief geholpen en begeleid te gaan worden in het (soms opnieuw) doorontwikkelen van uzelf, en daardoor geholpen te worden uw eigen vaardigheden op uw eigen werkvloer, nog beter in te kunnen gaan zetten.
 • Het bespreken van actuele (anonieme) casussen is bij vele professies een belangrijk onderdeel van de supervisie. Voor vele personen die bv. werkzaam zijn in de zorg of in het onderwijs is het (anoniem) bespreken van concrete actuele casussen vaak erg welkom. Om op niveau met een onafhankelijke professionele begeleider te kunnen sparren leidt vaak tot nog beter inzicht, en het effectief of nog beter inzetten van eigen interventies en het algeheel door ontwikkelen van de eigen competenties.
 • Wij zien dat steeds meer werkgevers vanuit totaal verschillende beroepsgroepen en richtingen, de meerwaarde zien, van supervisie. Niet alleen vanwege het onafhankelijke vertrouwensaspect, maar ook vanwege de relatief lage kosten die supervisie met zich meebrengt. (t.o.v. andere vormen van competentiebevordering of dure trainingen/cursussen)
 • Supervisie is zowel voor het individu, als voor kleinere of wat grotere groepen geschikt. Indien gewenst, is het mogelijk om uw eigen intervisiegroep met collega's door onze supervisor professioneel te laten begeleiden tijdens bijvoorbeeld uw reguliere (intervisie)bijeenkomsten. Men noemt dat dan vaak "begeleid intervisie". Dit scheelt vaak weer extra tijd en onnodige kosten, want er hoeft dan niet weer iets extra's ingepland te worden, in de vaak toch al drukke werkagenda's.

Tarieven supervisie 

 • Individuele supervisie              €  99,00   (= per uur)
 • Dubbel consult supervisie       € 198,00   (=  2 uur)
 • Supervisie voor 2 personen    € 150,00   (=1,5 uur)

Omdat er dus eigenlijk altijd sprake is van maatwerk, zijn de tarieven van onze andere scholingstrajecten altijd enkel op aanvraag!

Wilt u graag een offerte ontvangen, of wilt u graag weten wat uw mogelijkheden zijn, dan kunt u altijd bellen met: Het Pakhuys - Mw. C.C. (Carla) Kuipers via 010-5918238.
Mailen mag natuurlijk ook via: info@praktijkhetpakhuys.nl

Het begeleiden van volwassenen, relaties, gezinnen, jongeren en kinderen (vanaf 4 jaar) & professionals.