Jongeren & jong volwassenen

Voor jongeren bieden wij:

  • Psychosociale zorg in de vorm van integratieve jongerentherapie.
  • Vanuit de JW of een PGB budget begeleiden wij ook jongeren tot en met 17 jaar.
    (er moet dan wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan)

De redenen waarom jij op zoek bent naar begeleiding of jongerentherapie zijn altijd van persoonlijke aard. Wij kunnen ons daarom ook voorstellen dat jij ons eerst graag wil bellen om je verhaal met ons te bespreken. Dat mag altijd, dus schroom niet om dat te doen; het is altijd geheel vrijblijvend. Wij helpen jou graag verder.

Hoe oud je ook bent, je mag ons altijd bellen: 010 - 59 18 238.
Als je liever hebt, dat wij jou even bellen, dan kan dat ook:
mail ons dan even met je naam en telefoonnummer naar info@praktijkhetpakhuys.nl

Weet dan, dat alles wat jij ons vertelt altijd geheim is en blijft, en dus met niemand gedeeld zal worden.
Alleen als jij uitdrukkelijk toestemming geeft, kunnen wij de inhoud met anderen bespreken.
Maar zelfs dan, gebeurt dat altijd in overleg met jou!

Het Pakhuys is een veilige plek waar jij jezelf kan en mag zijn. JIJ staat voorop!

Het is wel belangrijk om te weten dat als jij minderjarig bent, wij als praktijk bij wet verplicht zijn om (uiteindelijk) vooraf toestemming te krijgen van jouw ouders om in behandeling te komen, als je jonger bent dan 18 jaar. Hoe dit praktisch uitpakt, leggen wij jou graag vooraf uit en de manier waarop wij dan contact gaan zoeken met jouw ouders gaat ook altijd weer in overleg met jou.
Wij zijn er voor jou, en "jou helpen" is dus te allen tijde het uitgangspunt!

Het begeleiden van volwassenen, relaties, gezinnen, jongeren en kinderen (vanaf 4 jaar) & professionals.