Specifieke werkwijze voor behandeling van jonge kinderen

Bij kindertherapie van kinderen tussen de 4 en 13 jaar beginnen wij vrijwel altijd met een oudergesprek (consult 1) waarbij het (ideaal gezien) onze voorkeur heeft dat beide (biologische) ouders van het kind aanwezig zijn. Het kind is bij het oudergesprek nooit aanwezig!

Vaak kunnen wij dan (ideaal gezien) na een week vanaf het oudergesprek met het kind zelf aan de slag. Bij jonge kinderen duurt het altijd wel een paar consulten om de benodigde vertrouwensrelatie op te bouwen en de vinger op de zere plekken te leggen. Na circa 5 à 6 consulten met het kind; zal meestal een 2e oudergesprek gewenst zijn. Wij kijken samen met u, wat het beste past bij uw kind en de situatie.

Tevens begeleiden wij graag “het hele systeem" rondom het kind mee; waarbij het kind zelf altijd voorop zal staan.

De consulten met de ouders dienen er o.a. voor:

  • om ouders handvatten aan te reiken binnen de opvoeding.
  • dat de ouders ook echt gaan "mee lopen" in de (onderliggende) processen van hun kind.
  • dat de ouders een dieper contact krijgen met hun kind.

 
Soms willen ouders dat bijvoorbeeld een nieuwe partner, of de juf/meester of Ib-er van school betrokken wordt. Dit kan altijd en zien wij ook zeker als een extra stukje integratie. Vaak doen wij de organisatie daar zelf dan van. Het is ook onze ervaring dat deze extra geïntegreerde werkwijze er voor kan zorgen dat veel andere problematiek (die soms op de achtergrond meespeelt) direct kan worden meegenomen in het begeleidingstraject van het kind. Wel zullen wij in overleg met de ouders altijd het belang van het kind voorop willen blijven zetten. Het kind zelf is de cliënt en staat in onze behandeling altijd centraal.

Het direct mee begeleiden van dat “hele systeem rondom een kind” is, mede door de opzet en werkwijze van praktijk Het Pakhuys, één van onze specialisaties geworden.

Het begeleiden van volwassenen, relaties, gezinnen, jongeren en kinderen (vanaf 4 jaar) & professionals.